Αυτές είναι άλλες οικογένειες που ταξιδεύουν με παιδιά

Στην πορεία συναντάμε συχνά άλλες οικογένειες που, όπως και εμάς, ταξιδεύουν με παιδιά και ανακαλύπτουν τον κόσμο με έναν εναλλακτικό τρόπο. Παρατηρούμε ότι υπάρχει συχνά ένα τεράστιο κλικ μεταξύ των παιδιών και των ίδιων των ενηλίκων. Και συναντάμε τακτικά μια δεύτερη ή τρίτη φορά κάπου σε ένα ταξίδι στον κόσμο. Είμαστε οικογένεια.